CSR

Hos Dan Bedding tror vi på at det er vigtigt at støtte lokalt, som at støtte internationalt.

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De nye verdensmål gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. Verdensmålene – for bæredygtig udvikling | (verdensmaalene.dk)

Vi støtter med hjertet – og de sager som vi har valgt at støtte med økonomisk donation og samarbejde, er sager vi tror og mener gør en forskel.

Dan Bedding støtter op om den lokale idrætsforening i Them. Them GF har over 400 børn og unge medlemmer, samt over 150 voksne medlemmer og trænere, der hver uge er aktive i og omkring Themhallerne.

Dan Bedding støtter den årlige Danmarks Indsamling som samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at opnå FNs verdensmål. FNs verdensmål udgør grundlaget for Danmarks Indsamling, med verdensmålene 1,2,3,4,6.

Dan Bedding donerer tomme returflasker til Pant-for-Pant, som er en nonprofit flaskeindsamlingsservice. Al pant går ubeskåret til uddannelse og lønninger af Pant-for-Pant medarbejdere. Foreningen Hus Forbi har etableret Pant-for-Pant som en selvstændig organisation med formålet om at skabe arbejdspladser til hjemløse og socialt udsatte.

Hos Dan Bedding mener vi at alle fortjener muligheden for at skabe en bedre fremtid, for sig selv, sin familie, og sit lokalsamfund. Dan Bedding har valgt at støtte LittleBigHelp fordi at de gør et dedikeret arbejde for at hjælpe børn og unge i Kolkata, Indien. Alle 22 projekter som LitteBigHelp har i Indien, støtter op om særligt disse af FN´s 17 verdensmål, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17.

Vi har hos Dan Bedding valgt at støtte Julemærkefonden og blive virksomhedsven, fordi vi ønsker at bidrage til at give børn en bedre barndom uden ensomhed, mistrivsel, og mobning. Et ophold på et Julemærkehjem hjælper børn med at finde deres styrker og opbygge deres selvværd. Vi er som virksomhedsven glade for at støtte Julemærkehjemmenes værdifulde arbejde. Julemærkefonden støtter verdensmål nr. 3 sundhed og trivsel.