CSR

Hos Dan Bedding tror vi på at det er vigtigt at støtte lokalt, som at støtte internationalt.

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De nye verdensmål gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. Verdensmålene – for bæredygtig udvikling | (verdensmaalene.dk)

Vi støtter med hjertet – og de sager som vi har valgt at støtte med økonomisk donation og samarbejde, er sager vi tror og mener gør en forskel.

Dan Bedding støtter op om den lokale idrætsforening i Them. Them GF har over 400 børn og unge medlemmer, samt over 150 voksne medlemmer og trænere, der hver uge er aktive i og omkring Themhallerne.

Dan Bedding støtter den årlige Danmarks Indsamling som samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at opnå FNs verdensmål. FNs verdensmål udgør grundlaget for Danmarks Indsamling, med verdensmålene 1,2,3,4,6.

Dan Bedding donerer tomme returflasker til Pant-for-Pant, som er en nonprofit flaskeindsamlingsservice. Al pant går ubeskåret til uddannelse og lønninger af Pant-for-Pant medarbejdere. Foreningen Hus Forbi har etableret Pant-for-Pant som en selvstændig organisation med formålet om at skabe arbejdspladser til hjemløse og socialt udsatte.